Pieczarka - Kozdryk.pl +48 895139234    |   waplewo@kozdryk.pl
  Strona Główna

  O Firmie

  Oferta

  Kontakt


Firma
i nasza działalność


W latach 80 Pan Stanisław Kozdryk zajął się produkcją pieczarek i podłoża. Produkcja odbywała się metodą tradycyjną w małej przydomowej uprawie o powierzchni ok. 1000 m2 na czystym ekologicznie terenie Warmii i Mazur. Z upływem lat zarówno wymagania produkcji jak i zainteresowanie klientów produktem rosły. Pan Stanisław wspierany przez żonę i dzieci pozyskał nowe obiekty w Waplewie, gdzie w roku 1993 w otoczeniu malowniczych jezior i lasów powstaje firma Przedsiębiorstwo Rolne "WAPLEWO" Stanisław Kozdryk, do której stopniowo przenoszona jest produkcja.

Od początku swej działalności Firma dąży do uzyskania produktu spełniającego wymogi i życzenia odbiorców. Modernizacja i rozbudowa nowego zakładu nabiera dużego tempa. W 1997 roku zainstalowano komputerowy system sterowania procesem produkcji oraz pełną klimatyzację w budynkach uprawowych. W związku z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem w 2000 roku zostaje uruchomiona nowa wytwórnia podłoża do uprawy pieczarek, oraz laboratorium, które umożliwia kontrolę nad jego jakością. Dzięki temu nie tylko sami korzystamy z naszego podłoża, ale też mamy je w ciągłej sprzedaży.

Nasz produkt podlega kontroli na każdym etapie produkcji. Od zbioru słomy, przez wytworzenie podłoża, aż do produktu finalnego - standaryzowanej pieczarki - świeżej i przetworzonej. Produkcja pieczarek odbywa się w 28 halach na powierzchni uprawy - 24500 m2, w cyklu technologicznym zamkniętym - zbieramy pieczarki 365 dni w roku, produkując średnio 11 ton pieczarki dziennie. Nad osiągnięciem tych celów pracuje wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca duże doświadczenie w tak trudnym technologicznie profilu działalności. Liczba zatrudnionych pracowników wynosi obecnie 250 osób, w tym 150 pań do zbioru pieczarek.

W 2006 roku zostały wdrożone i certyfikowane systemy HACCP oraz EUREPGAP, aby uzyskać produkt spełniający europejskie normy jakościowe. W październiku 2006 roku Pan Stanisław zadecydował o przekazaniu firmy córce Ewie, oraz synom Bartłomiejowi i Piotrowi. Wtedy też firma zmieniła formę prawną i od tej pory funkcjonuje pod nazwą:

KOZDRYK sp. z o.o.

Firma posiada własny Dział Sprzedaży i zaplecze logistyczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić naszym odbiorcom stabilność dostaw. Ciągle poszukujemy nowych, atrakcyjnych rynków zbytu, starając się jednocześnie zadowolić naszych dotychczasowych odbiorców zarówno w kraju jak i zagranicą.

Copyright 2007, KOZDRYK sp. z o.o., Waplewo 73, 11-015 Olsztynek, tel. +48 895139234, +48 895139213, fax. +48 895139227, email: waplewo@kozdryk.pl
Stworzone przez:Strony Internetowe www.vegasart.pl